AMOS PLUS K Živé abecedě se samolepkami
AMOS PLUS K Živé abecedě se samolepkamiAMOS PLUS K Živé abecedě se samolepkami

AMOS PLUS K Živé abecedě se samolepkami

Vaše cena s DPH
54,00 Kč
Vaše cena bez DPH
49,09 Kč
54
Kód
NS1A-51

Barevné pracovní sešity AMOS PLUS pro 1. ročník přinášejí možnost:

1. Aplikace získaných dovedností a znalostí materiálů AMOS, a tím smysluplnou motivaci pro další výuku čtení, psaní, počítání a prvouky.

2. Rozvoje žáků prostřednictvím náročnějších typů cvičení, které zaujmou i nadanější žáky.

3. Budování základů informatického myšlení prostřednictvím práce s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy.

4. Vedení žáků k samostatnému písemnému projevu psaním slov podle autodiktátů a zapisováním jednoduchých vět vyjadřujících děje na obrázcích.

5. Smysluplného využívání oblíbených samolepek ke čtení s porozuměním, osvojování slovní zásoby a rozvoji prostorové orientace.V rámci uceleného souboru AMOS se mohou žáci 1. ročníku snadno seznamovat s psaním a čtením v Čteme a píšeme s Agátou, s čísly a početními operacemi v Matýskově matematice a se světem kolem nás v Oskarově prvouce.

Pracovní sešity AMOS PLUS pak umožní tyto znalosti a dovednosti rozvíjet jejich aplikací v rámci nových typů úkolů, které zaujmout i nadanější žáky.

Jako v ostatních materiálech AMOS jsou žáci vedeni k samostatnému řešení úkolů s pomocí piktografi ckých zadání. K řešení úkolů žáci dále využívají i práci s obrázky, značkami, symboly, texty, tabulkami a schématy, a tím budují základy informatického myšlení.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty


ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA.

ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru.
Hlavní výhody? Přehlednost, intuitivní ovládání, administrace a data ve Vaší ABŘE. Chci zjistit více

Copyright © ANSA Knihy s.r.o., 2018