Anglická gramatika 4

Anglická gramatika 4

Vaše cena s DPH
108,00 Kč
Vaše cena bez DPH
98,18 Kč
108
Kód
TK528
Rozměry
A4
Počet stran
56

v souladu s RVP ZV

Abeceda, hláskování
Sloveso „can“
Základní číslovky 1-100
Přivlastňovací zájmena
Časování významových sloves
Zájmena „some“, „any“, „many“
Příslovce „always, sometimes, never“
Fríze „like + -ing“
Přítomný čas prostý
Přítomný čas průběhový

Díky těmto novým publikacím pro procvičování anglické gramatiky si žáci hravou formou zopakují základní gramatické jevy a slovní zásobu související s učivem 1. stupně základních škol. Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kontextu v rámci poutavých textů. Žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky.

Každý ze sešitů má atraktivní grafické zpracování, které upoutá pozornost žáků a utkví jim v paměti. Nechybí ani závěrečná opakovací kapitola, ve které si žáci prověří své celkové znalosti gramatických jevů. Součástí publikací je klíč s řešeními k jednotlivým úlohám.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat


ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA.

ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru.
Hlavní výhody? Přehlednost, intuitivní ovládání, administrace a data ve Vaší ABŘE. Chci zjistit více

Copyright © ANSA Knihy s.r.o., 2018