Český jazyk 3 - učebnice !RVP!

Český jazyk 3 - učebnice !RVP!

Vaše cena s DPH
140,00 Kč
Vaše cena bez DPH
127,27 Kč
140
Kód
SP5816
Autor
Hošnová Eva, Buriánová Milada, Šmejkalová Martina, Vaňková Irena
Edice
2. vydání
Rozměry
176 × 250 mm
ISBN
978-80-7235-538-9
Rok vydání
2014
Počet stran
216
Vazba
TvrdáUčebnice je druhou z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky
vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních,
občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký
důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová
výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě
nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: tvary slov a slova
příbuzná, souhlásky uvnitř slov, řazení slov podle abecedy, písmena označující pravopisně obojetné
souhlásky, slovo a skutečnost, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, věta a souvětí.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat


ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA.

ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru.
Hlavní výhody? Přehlednost, intuitivní ovládání, administrace a data ve Vaší ABŘE. Chci zjistit více

Copyright © ANSA Knihy s.r.o., 2018