Český jazyk 5 - učebnice RVP

Český jazyk 5 - učebnice RVP

Vaše cena s DPH
156,00 Kč
Vaše cena bez DPH
141,82 Kč
156
Kód
SP5943
Autor
Hošnová Eva, Šmejkalová Martina, Buriánková Milada, Vaňková Irena
Edice
1. vydání
Rozměry
176 × 250 mm
ISBN
978-80-7235-453-5
Rok vydání
2010
Počet stran
224
Vazba
TvrdáUčebnice je čtvrtou z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky
vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních,
občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký
důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová
výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě
nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: tvoření slov a jejich
stavba, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa, věta, přísudek a podmět, souvětí, přímá a nepřímá řeč.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat


ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA.

ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru.
Hlavní výhody? Přehlednost, intuitivní ovládání, administrace a data ve Vaší ABŘE. Chci zjistit více

Copyright © ANSA Knihy s.r.o., 2018